Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Bestyrelse -

Døvania

Nu har vi nydt en god og dejlig sommer og ladet op til efterårssæsonen, og her gives en kort opsummering af hvad der er sket siden sidste nyhedsbrev. Vi synes, at tiden er gået ret stærkt efter den ordinære generalforsamling i marts måned.

 

DDI OG DØVEIDRÆTTEN
Efter vores opfattelse gik DDI’s årsmøde ret godt, men det ser ikke godt ud med det lave fremmøde. Måske kan det ses som tegn på dalende interesse for døveidrætten generelt samtidig med, at 3 klubber er ude af DDI. Fleur og Fremad har meldt sig ud af forbundet, og Aros er nedlagt efter flere års virke.

Mange vil nok synes, at DDI er blevet til et hårdt og systematisk forbund, men vi kunne se på årsmødet, at DDI har siden repræsentantskabsmødet sidste år arbejdet meget intensivt for at styrke forbundet, sådan at forbundet kan opfattes som et professionelt, ordentligt og solidt forbund – økonomisk og ressourcemæssigt set.

Som noget nyt viste DDI et udpluk af deres arbejde med sig selv med en SWOT-analyse (at kortlægge forbundets styrker, svagheder, trusler og muligheder og ud fra dem forsøge at gøre DDI stærkere og følge ajour med tidens trend), og det var interessant at se dem. Til repræsentantskabsmødet næste år kommer vi nok til at se deres nye værdier for forbundet, når de kommer med en ny status på deres SWOT-analyse.

 

§44 OG DHIF (Dansk HandicapIdræts Forbund)
Formand Christian har fulgt ret meget med i området §44 ved at deltage i DHIF’s dialogmøde og DHIF’s repræsentantskabsmøde i april måned, og han kan kort konkludere, at Døvania stort set er medlem af DHIF (kontingentet er på 1.000 kr.) for at kunne få refusion af transportudgifter i forbindelse med kampe, møde, træning og andre transportudlæg, som kan dækkes af §44 hos DHIF. Ellers er der ikke ret meget vi kan få gavn af DHIF, og Christian er i dialog med DDI om nødvendigheden/betydningen af medlemskabet for DDI.

Det er noget bekymrende, at dækningsprocenten bliver lavere efterhånden, som der kommer flere klubber under DHIF, og tilskuddet fra lotto til DHIF bliver lavere år efter år. I 2014 var dækningsprocenten på 60, 2015 på 50, og 2016 skal gennem en ny reform/ændring, og DHIF’s bestyrelse har meldt ud, at man nok skal forvente omkring 30% og ikke højere.

Man kan ud fra deres udmelding konstatere, at der er tale om en halvering af dækningsprocenten på 2 år, hvilket er ret bekymrende, og man vil hurtigt indse, at det kan betyde, at døveidrætsklubberne kommer til at lave et rigtigt meget arbejde for at få dækket transportudgifter gennem ansøgninger til fonde og kommuner, og evt. skaffe sponsorer og bruge sponsorkronerne på det fremfor at købe nye trøjer, materialer, sende spillere på træningslejre og andre lignende ting.

Der skal faktisk være en rigtig stor samlet transportudgift for, at det kan betale sig at søge om §44-dækning, og efter det første halvår har Døvania omkring 2.600 kr. i samlet transportudgifter, og hvis vi skal regne med 30% refusion, så vil det svare til 780 kr. retur i refusion gennem §44, hvilket ser latterligt ud i forhold til kontingentet vi betaler til DHIF.

På dialogmødet fortalte andre klubber, at de arbejder utroligt meget (deltagerne er frivillige ligesom bestyrelsen og lederne i Døvania) for at kunne få dækket den sidste del af transportudgifter forbundet med handicappede hos kommuner og fonde. Vi skal lige nævne, at disse klubber er ”hørende”, og de har handicappede som medlemmer, fordi klubberne har materialerne og mulighederne for at tilbyde dem idræt på de handicappedes præmisser.

Døvania og andre døveidrætsklubber er en af de meget få idrætsforeninger/klubber, hvis medlemmer er 100% handicappede. Det er helt fantastisk at snakke med dem og se hvor aktive de er, og nogle af dem er bare ægte ildsjæle, fordi opfattelsen er: ”selvfølgelig skal handicappede have mulighed for at dyrke idræt – og der skal nok findes på noget for at få udgifterne holdt så meget langt nede som muligt.”

Til efteråret kommer bestyrelsen nok frem til en beslutning omkring medlemskabet til DHIF.

 

SPORTSGRENE – STATUS?
I øjeblikket oplever bestyrelsen at der er stor interesse for motorsport og bordtennis. På generalforsamlingen blev det godkendt at vi etablerede en ny sportsgren: bordtennis, og siden har der arbejdet meget intensivt på at få hal, tider, materialer og til sidst medlemmer.

Bestyrelsen udpegede Aleksander Kirkegaard Madsen som bestyrelsens kontaktperson til sportsgrenen, og han fortalte på bestyrelsesmødet i juni, at vi godt kan regne med et pænt antal bordtennismedlemmer efter sommerferien samt at vi har fået to særdeles kompetente frivillige til at fungere som trænere: Tobias Flarup Holland og Jens Luckenbach (begge deltog i Deaflympics i København i 1997). Det er dejligt, at Tobias og Jens har tid og kræfter i overskud at hjælpe os.

Vi havde forsøgt at få motorsport op som en afdeling i januar, men af en eller anden grund løb det hurtigt ud i sandet. Under DDI’s årsmøde i maj måned fik vi henvendelse fra en meget aktiv motorsportsudøver, som kunne fortælle, at interessen er fortsat intakt, og at de er godt 4-5 personer, der gerne vil have, at Døvania etablerer en sportsgren under navnet motorsport. Det blev aftalt at de vil vende tilbage med en redegørelse og et budgetforslag.

Døvania fik et par henvendelser fra to tidligere fodboldmedlemmer, som ville høre mulighederne for at have en fodboldafdeling op igen samt om der kan arrangeres en indendørsturnering næste år. Bestyrelsen er åben for forslag, og det regnes med at der vil ske noget i efteråret. Bestyrelsen skal have et møde med dem.

 

MEDLEMMER
Bestyrelsen arbejder godt på medlemsområdet, og Aleksander er nu godt inde i medlemssystemet nu. Bestyrelsen er også glade for at lederne hjælper meget med på at holde styr på medlemmerne og kontingenterne. Der bliver lavet en opsummering snart, og der udsendes kontingentopkrævninger i iløbet af september måned til dem der mangler at betale den sidste del af kontingentet for 2016.

Vi kan også mærke at der kommer nye medlemmer ind til Døvania – mest til håndbold og bordtennis, hvilket glæder os meget.

 

HALBOOKINGER
Halbookinger for 2016-2018 ser ikke godt ud for Døvania, som bestyrelsen havde forventet. Vi kan godt mærke at der er hård kamp mellem klubberne i Københavnsområdet om hallerne. Men vi fik dækket noget og så må vi prøve at være mere kreative i løbet af 2017 og 2018 indtil der igen kan søges i løbet af 2018.

 

BESTYRELSEN SYNLIG?
Bestyrelsen har modtaget feedback fra nogle af sportsgrenene, og vi er godt bekymret over, at der er nogle af medlemmerne, der stadig synes, at bestyrelsen godt kunne være mere synlig. Vi er i gang med at få det uddybet, hvordan vi kan være mere synlig. Bestyrelsen synes ellers, at vi er flittige med at levere nyheder til hjemmesiden og holde kontakten til sportslederne ved lige løbende. Bestyrelsen holder status med sportsgrenene på hvert bestyrelsesmøde.

Formand Christian synes ellers, at der er gjort meget ved at have åbenhed i idrætsforeningen med de månedlige nyhedsbreve og frigivelse af bestyrelsesmødereferater hvert halve år. Idrætsforeningens hjemmeside er blevet meget stærkt revideret og fornyet for at kunne opfylde disse ønsker om at kunne komme med flere nyheder på en meget nem og enkel måde. Bestyrelsen og webmasteren har afholdt et møde med leverandøren for at gøre status og drøfte eventuelle muligheder for at kunne gøre hjemmesiden bedre.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 29. juni afholdte vi en ekstraordinær generalforsamling for at foretage en vedtægtsændring, sådan at bankfuldmagterne kunne fortsætte som før den ordinære generalforsamling. Der kom 7 medlemmer i alt til den ekstraordinære generalforsamling, som blev overstået på en halv time. Vi indsendte en ny anmodning om bankfuldmagter til formanden og næstformanden, og efter en måneds behandlingstid fik vi det forventede svar: de blev godkendte uden yderligere bemærkninger! Dejligt – nu er der arbejdsro, og den nye bestyrelse efter den ordinære generalforsamling kan hermed rigtigt fordele opgaverne uden at gamle bestyrelsesmedlemmer er involveret.

 

LÆNGE LEVE DØVANIA!

Kommentér artiklen

I henhold til offentlighedsloven vil anonyme indlæg blive slettet - og det samme gælder indlæg, der ikke overholder en sober tone. Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kommende events

Der er desværre ingen events med den nuværende søgning.Se alle events

Tilmeld nyhedsbrev

Døvania Menu